İMALAT / SICAK HADDELEME

Sıcak Haddeleme Nedir?

Sıcak haddeleme, metalin, çalışma veya haddeleme işleminde plastik olarak deforme olması için yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerine ısıtıldığı bir metal şekillendirme işlemidir. Bu işlem, aynı metal hacmini korurken, istenen geometrik boyutlara ve malzeme özelliklerine sahip şekiller oluşturmak için kullanılır. 

Sardoğan'da Sicak Haddeleme ile Dikişsiz Boru İmalatı

Sıcak imalat dikişsiz boru hatlarında üretim genellikle 3 ana deformasyon sürecinden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla delme, haddeleme ve ölçülendirmedir. Sardoğan tesislerinde delme mannesmann metoduyla sağlanırken, haddeleme işlemi Assell mill makinasıyla elde edilir. Taslak borunun istenen ölçüye ulaşması için son şekillendirme tekniği olarak 24 standlı ölçülendirme makinası kullanılır. 

Mannesmann Metoduyla Delme 

Rulo delme veya mannesmann işlemi olarak da adlandırılan boru delme işlemi, uzun dikişsiz boru üretebilen bir sıcak şekillendirme işlemidir. Silindire uygulanan sıkıştırma kuvvetleri, merkezde iç gerilmeler yaratacaktır. Bu gerilmeler çatlak ilerlemesine neden olur. Perforasyon, dolu yuvarlak çeliğin içini delerek içi boş ilk boru taslağının oluşturulmasıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılan delme makinesidir. Kaliteli bir delme işleminin sağlanması sonucunda iç ve dış yüzeyi nispeten pürüzsüzdür, yara izi, kıvrım, çatlak bulunamaz. Et kalınlığında kaçıklığın düşük, ovalitenin mükemmele yakın olduğu şekilde bir geometrik doğruluk amaçlanmaktadır. 

Accu-Roll ile Haddeleme

Accu-Roll barındırdığı üst-alt kılavuz diskleri ve sağ-sol hadde topları yardımıyla orta ve ince cidarlı yüksek hassasiyetli borular üretmek için uygundur. Ürünler ağırlıklı olarak petrol muhafazası, boru hattı borusu, yapısal boru, akışkan borusu, kazan borusu vb. amaçlarla kullanılmaktadır. Daha yüksek kalitede ürün yüzeyi, homojen et kalınlığı dağılımı ve yüksek ebatsal doğruluğun sağlanması için Accu-Roll makinesi boruyu bir içten geçme mandrel yardımıyla haddeleme işleminden geçirir. 

Stretch Reducing Mill (SRM) ile Ölçülendirme

Sıcak hadde metoduyla dikişsiz boru imalatı yapan tesislerin en önemli ekipmanlarından bir tanesi olan Stretch Reducing Mill makinesi imal edilmiş taslak borunun istenen çapa küçültülmesi, doğrusallığının ve ovaltesinin beklenen tolerans değerleri içerisine getirilmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Bunun yani sıra, dış çap kalitesinin arttırılması ve farklı çaplar için ayni taslak borunun kullanılması ile imalatın hızlandırılması konusunda önemli yere sahiptir.  

Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz Çelik Boru Standardı 

Sardoğan tesislerinde sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik borular TS EN 10210-1 Türk/Avrupa Standardına göre imal edilmektedir.