FİRMA / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sardoğan Sürdürülebilir bir Gelecek için Neler Yapıyor?

Sardoğan Endüstri ve Ticaret tesislerinde sürdürülebilir bir geleceğin inşaası odağında bir çok farklı açıdan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gerek çalışanlarımızın profesyonel gelişimi, gerek doğal yaşamın desteklenmesı, gerekse temiz enerji ve doğal kaynakların doğru kullanımı konularında ekibimizle beraber gelecek nesillere yeşil bir gelecek kazandırmak için çalışıyoruz. 

Kişisel ve sektörel eğitimler, çevreci makine ve alt yapı yatırımlarımızla İstanbul Sanayi Odasının Sürdürülebilir Üretim temalı vizyonunu bir yol haritası olarak kabul ediyor ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarıya ulaşması husunda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Nasıl Katkı Sağlıyoruz?

HEDEF 3: İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak: 

Her yaş grubundan çalışanımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan sağlık hizmetine erişimi konusunda kendilerine destek oluyoruz.

HEDEF 4: Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

Sürekli iyileştirme çalışmaları yürüttüğümüz iş güvenliği hususunda hem teorik hem pratik olarak eğitimlerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Profesyonel gelişimi desteklemek için her kesimden çalışanımızın sektörel gelişim eğitimlerine tabi tutuyor ve kaliteli eğitime ulaşmalarını sağlıyoruz.

HEDEF 6: Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak

İmalat süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz suyun sürekli olarak yeniden kullanılabilmesi ve yağmur sularının depolanarak bu sisteme dahil edilmesi ile yeni su tüketimimizi minimum seviyede tutuyor ve kullandığımız sıvıların katiyen temiz su hatlarına karışmamasını sağlıyoruz.

HEDEF 8: Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak

Dünya çapında kabul görmüş yönetim standartları ve insan hakları bildirgeleri ışığında çalışanlarımızın haklarını koruyor ve hiç bir kesimi ayırt etmeden daha iyi çalışma ortamı sunabilmek için çalışıyoruz.

HEDEF 12: Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak

Kullandığımız klimanın suyundan çıkan saf sudan tutun, çelik ürünleri imalatı esnasında ortaya çıkan talaş, tufal gibi arda kalan malzemeleri yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Fabrikamızda yemekhaneden imalathaneye, tesisimizin her bölgesinde sıfır atık hedefiyle çalışıyor ve tüketimimizi sınırlandırmanın yanı sıra her sürecin arda kalan malzemesinden yararlanıyoruz. 

HEDEF 15: Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek.

Onlarca yıllık ağaçlardan dört patili dostlarımıza, balıklardan kazlara, tesisimizde hem yeşili koruyor hem doğal yaşamı destekliyoruz. Tesis genelinde çeşitli meyve ağaçlarından mevsimlik organik meyveler yiyebilir, patili dostlarımızı severek stres atabilir veya su içmek için gezintiye çıkmış kazlarımıza, tavuklarımıza şahit olabilirsiniz. Yeşili ve hayvanı korumak Sardoğan'ın kimliğine işlemiş bir sosyal değerdir.